Compartir
Del 24 d'octubre de 2015 al 14 de febrer de 2016

Viatjar a l'Edat Mitjana

L’edat mitjana va ser una època sedentària? Com eren els viatges a l’edat mitjana? On es viatjava? Qui ho feia? Per quins motius? L’exposició «Viatjar a l’Edat Mitjana» respon a totes aquestes preguntes mitjançant un centenar d’obres d’art procedents de diversos museus, de Catalunya i d’altres llocs d’Europa, que de manera directa –a través d’objectes per al viatge o testimonis de viatges reals i documentats– o indirecta –en forma de representacions– permeten explicar com era la realitat del viatge a l’edat mitjana en diferents aspectes, des d’una perspectiva europea i mediterrània. L’exposició mostra elements essencials de l’activitat viatgera medieval, tant en el seu vessant simbòlic i ideològic com en el de la seva realitat física. Després de tractar el concepte mateix de viatge que tenia la societat cristiana de l’Europa occidental, s’enfoca el viatge en un sentit material: els mitjans de transport, els sistemes de representació del món, els instruments per a orientar-se, els amulets i objectes per a la protecció espiritual i una sèrie d’objectes plegables i transportables especialment adients per a viatjar. Les darreres seccions s’ocupen dels diferents perfils del viatger medieval, sovint ben arrelats a la visió que tenim de l’edat mitjana: el cavaller i el croat, el clergue i el pelegrí, el governant i el ciutadà de bona posició social, el comerciant, l’intel·lectual, l’explorador i l’artista. La mostra «Viatjar a l’Edat Mitjana» és el resultat de la col·laboració entre el Musée de Cluny - Musée National du Moyen Âge (París), el Museo Nazionale del Bargello (Florència), el Museum Schnütgen (Colònia) i el Museu Episcopal de Vic, en el marc de la Xarxa de Museus d’Art Medieval d’Europa. L’exposició és la primera acció conjunta d’aquesta xarxa internacional, els objectius de la qual són avançar en el treball conjunt dels seus membres, difondre el coneixement de les seves col·leccions i promoure la fascinació per l’art medieval europeu.

Blog de l'exposició

Descarregar en PDF