Compartir

El Molí de nou, un joc històric

24–08–21

HISTÒRIA
El Molí de Nou va ser un joc molt popular a Europa, sobretot a partir del s. XIV, i sobretot a Anglaterra, on el joc és conegut amb el nom de Nine Men’s Morris (La Dansa dels nou homes). S’han trobat taulers gravats als claustres de catedrals angleses com Canterbury, Gloucester, Norwich, Salisbury i l’Abadia de Westminster. També als regnes hispans s’han trobat taulers del molí de nou, com en la Catedral de Lleó o la Catedral d’Ourense. El joc, també present al Libro de los Juegos escrit pel rei de Castella Alfons X, és una variant del tres en ratlla.

REGLES DEL JOC
L’objectiu és eliminar les fitxes de l’adversari fins que només en quedin dues o no pugui moure.

COM S’HI JUGA
- Els jugadors s’alternen col·locant peces al tauler amb l’objectiu de fer tres en ratlla (molins).
- Cada cop que un jugador fa un “molí” (tres fitxes en ratlla) pot eliminar una fitxa del contrari, que ja no podrà ser reincorporada.
- Un cop totes les fitxes són al tauler només es poden moure a un espai lliure contigu, seguint les línies del tauler.
- El jugador que deixi a l’altre només amb dues fitxes o sense possibilitat de moure serà el guanyador.