Compartir

Mev. L'art medieval més digital

22–03–21

El MEV ha començat a treballar en el projecte Medieval + Digital amb el suport del Departament de Cultura. L'objectiu temàtic de les actuacions que es subvencionen és millorar l'ús, la qualitat i l'accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Això passa per reforçar les aplicacions de les TIC al museu, vetllant per l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic i la cultura electrònica. Així doncs, el museu, que porta treballant en aquest projecte des del passat 2020, tindrà un horitzó temporal que s'allargarà fins el proper 2023 per tal de potenciar la seva vessant més digital.

Per arribar a assolir aquests objectius, s'han presentat quatre accions que suposen quatre projectes interconnectats que afecten a quatre àmbits i espais diferents del museu: la sala immersiva, l’espai de recepció, la pàgina web i el taller del MEV. La raó de ser d'aquestes operacions és provocar un salt qualitatiu en la millora de l’ús, la qualitat i l’accés de la informació i les TIC més innovadores i flexibles per promoure la inclusió de tots els públics i la dinamització d’un espai més obert, dinàmic i singular. Les diferents actuacions fomenten la utilització i millora de les infraestructures tecnològiques, les TIC i les aplicacions mòbils i multiplataforma, per adaptar-se a les necessitats dels públics i participants culturals i augmentar-ne l'eficiència i la qualitat. Les accions a dur a terme són les següents:

1) Equipament d'una sala immersiva dins el museu que pretendrà donar context a la col·lecció medieval del MEV a través d'una proposta museogràfica en 3D. Es busca una experiència complerta que ajudi al visitant a apreciar diferents elements patrimonials a través de la projecció d’experiències immersives canviants.
2) Remodelació de l'espai de recepció, un nou espai d'acollida que inclourà una zona de realitat virtual i una pantalla que servirà de finestra a la col·lecció del museu. Així mateix, l’actuació ha de servir per tenir un impacte en l'augment de l'ús de les TIC per part dels beneficiaris des de l’inici de la visita, posant a disposició models de serveis públics sostenibles i de màxim abast i accessibilitat.
3) Remodelació de l'espai virtual (web, blogs, xarxes, entre d'altres), creació de nous continguts digitals i renovació de la imatge corporativa del museu. Tot plegat ha de servir per millorar la documentació, fomentar la recerca, la conservació, l’educació i la transferència de coneixement accessible i universal, des de tots els punts de vista, del patrimoni cultural.
4) Equipament d'un espai-taller pensat per ser un espai 100% transformable. Acollirà activitats educatives, diferents disciplines artístiques o trobades socials autogesionades, entre d'altres. Les intervencions d’aquesta actuació impliquen la posada en ús d’un nou espai cultural que millorarà en alt grau la qualitat i l'ús de l’equipament cultural.