Compartir

Sagrada família amb sant Joanet

28–02–21

El MEV ha incorporat una nova obra d’art en dipòsit, procedent de la col·lecció de Joan-Artur Roura Comas, col·leccionista d’art i mecenes. Es tracta d’una pintura sobre taula amb el tema de la Sagrada Família amb sant Joanet, obra del pintor Perot Gascó datable dins el segon quart del segle xvi, de qualitat extraordinària i en un estat de conservació excel·lent. 

L’obra ha estat instal·lada a la sala 13 del MEV, juntament amb altres atribuïdes o documentades tant al pare Joan Gascó com al fill Perot o a altres membres del taller familiar. La seva incorporació enriqueix de manera notable la lectura de la col·lecció de pintura renaixentista del museu, no només perquè constitueix una bona mostra de l’evolució estilística dels Gascó, sinó perquè juntament amb les altres taules obre un panorama més ampli per a la comprensió dels procediments tècnics i compositius d’aquest taller pictòric, molt representatiu de les modalitats amb què el Renaixement va irrompre en l’art català.