Compartir

Grups escolars

Oferim un diàleg obert entre les imatges i vosaltres. Junts descobrim com eren els nostres avantpassats, què feien, com vivien, què pensaven i què els hi agradava.

Viatgem al passat amb una visió de present. A través de les obres i els objectes ens endinsem en les civilitzacions que al llarg dels temps han anat configurant la nostra pròpia cultura. Amb un educador del Museu, que utilitza diversos recursos i que fomenta la participació, ens aproximem al món prehistòric, antic, medieval i modern.