Compartir

Capitell califal

Arqueologia

Anònim

Segona meitat del segle X

Localització icon

Capitell d'ordre compost que presenta un tambor amb un motiu decoratiu format per una doble corona de vuit fulles d'acant en cadascun dels registres i una disposició capiculada. Per sobre d'aquest cos inferior hi ha l'equí corbat, de superfície convexa i decorat amb tres tiges disposades simètricament. Ambdues parts estan separades per un collarí amb un rosari de tipus clàssic, amb perles ovals i a continuació dues més vistes de costat. El seu perímetre és interromput pel tac en el qual descansaven les volutes actualment desaparegudes, a excepció d'una. Finalment, a la part superior hi ha l'àbac de planta de creu i amb els braços curvilinis. Des dels seus centres respectius es projecten cadascun dels daus que es recolzen sobre l'equí. Per les característiques de les corones de les fulles d'acant, sobretot la segona, i l'estilització de les digitacions cal incloure aquest capitell dins del període del califa al-Hakam II (961-976), quan aquest realitzà les obres a l'Alcàsser de Còrdova.

Llegir més

Localització

Sala2 ,Planta-1

1 Història del Museu

2 Arqueologia

3 Lapidari

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Còrdova (?)

Període

Segona meitat del segle X

Material

Marbre blanc esculpit amb l'ús del trepant i bisellat

Dimensions

28 x 37 x 27,5 cm

Procedència

Provinent probablement de Còrdova (Andalusia)

Número d’obra

MEV 3407