Compartir

Estatueta

Arqueologia

Anònim

Romà, segle I

Localització icon

El Museu Episcopal de Vic disposa d'una àmplia col·lecció d'esculturetes en bronze de fusió plena que formaven part del mobiliari domèstic de les "domus" i "villae" romanes. Algunes d'aquestes figuretes de divinitats tenien una finalitat cultural, d'altres només tenien una funció decorativa. Aquesta estatueta representa un esclau dret, amb màscara de la comèdia nova i amb expressió de superioritat. Va vestit amb túnica de mànigues curtes i mantell sobre l'espatlla esquerra.

Llegir més

Localització

Sala2 ,Planta-1

1 Història del Museu

2 Arqueologia

3 Lapidari

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Lloc d'execució desconegut

Període

Romà, segle I

Material

Bronze, fusió plena

Dimensions

7,7 cm

Procedència

Provinent d'Empúries (Alt Empordà)

Número d’obra

MEV 8666