Compartir

Compartiments del pinacle d'un retaule dedicat a sant Vicenç

Gòtic

Pere Vall

Primer quart del segle XV

Localització icon

Per les nombroses obres conservades i documentades d'aquest pintor procedents de la ciutat de Cardona s'ha pogut saber que degué tenir el seu taller en aquesta ciutat a redós de la canònica de Sant Vicenç. Per notícies documentals sembla que de jove, a Barcelona, va establir relació professional amb el pintor Pere Serra, el qual li degué transmetre les fórmules bàsiques de l'estil italogòtic que va mantenir al llarg de la seva activitat artística. Aquests tres pinacles, juntament amb uns altres dos conservats en col·leccions particulars, podrien formar part del gran retaule dedicat a sant Vicenç instal·lat en època gòtica a l'absis central de l'església de la canònica de Cardona. La taula amb la representació del Calvari devia ser el cimal d'aquest gran retaule, mentre que les altres dues, amb l'escena dels àngels vetllant el cos de sant Vicenç i la recuperació miraculosa del mar del cos del sant, devien ser dues de les taules superiors. Atesa la important destinació d'aquestes taules, degué ser una de les obres més importants de la seva producció artística, per la qual cosa permet identificar els trets bàsics de la seva pintura. El seu art es caracteritza per l'ús d'un cànon poc esvelt de les figures representades i per la creació d'unes composicions poc dinàmiques, per bé que palesen sempre senzillesa i claredat narrativa així com una acusada personalitat que fa molt fàcil individualitzar les seves obres. En definitiva, Pere Vall va ser un pintor que malgrat formar part de la generació del primer gòtic internacional no va incorporar les novetats d'aquest estil. El Museu també conserva de Pere Vall una taula amb l'escena de sant Joaquim i santa Anna davant la porta daurada que, a causa del seu estat fragmentari, s'exposa a les galeries d'estudi.

Llegir més

Localització

Sala7 ,Planta0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Cardona

Període

Primer quart del segle XV

Material

Pintura al tremp sobre fusta

Dimensions

145,5 x 108,5 cm; 144,5 x 108,5 cm; 152 x 129 cm

Procedència

Probablement provinent de l'església de la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona (Bages)

Número d’obra

MEV 10732, 10731, 10730