Compartir
226
Creu processional
Sala 19Orfebreria i metall

Anònim

Creu processional

Catalunya
Vers mitjan segle XVII
Plata fosa, calada, repussada i cisellada
102 x 46 x 17 cm
Procedència desconeguda
MEV 17310

Creu processional menor, no punxonada i de procedència desconeguda, potser realitzada en un obrador de Barcelona, o en un altre directament influenciat per les seves pautes. En conjunt presenta una aparença abarrocada, tot i que parteix de la tipologia flordelisada, pròpia dels temps medievals, i conserva l'estructura arquitectònica de la magolla. Les dislocacions formals manieristes passarien en aquest cas per una dualitat gòtica i renaixentista. Als braços, la creu mostra una ornamentació de tornapuntes articulades envers un eix central de simetria de factura geomètrica, on encara es pot visualitzar lleugerament l'esquema ornamental de les fulles d'acant del segle XVI, i a les flors de lis s'hi combinen tornapuntes, un oval central amb serafí i un coronament superior que forma petites garlandes de fruites. Actualment la creu està emmetxada en una mitja esfera afegida posteriorment a la torre arquitectònica de dos cossos amb imatges de l'apostolat dins de fornícules. Si bé la ubicació de Jesús i de Maria està invertida, el contingut específic d'aquesta obra segueix la tradició medieval del Crucificat amb l'escenificació del Calvari i els símbols de la Redempció a l'anvers, i la Mare de Déu amb els evangelistes i els seus símbols al revers. El tractament de les imatges presenta una notable volumetria i té alhora molt moviment, i les fisonomies, amables i delicades, podrien relacionar-se amb la imatgeria dels retaules de talla policromada de la mateixa època.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi