Compartir
205
Encenser de Lladó
Sala 19Orfebreria i metall

Anònim

Encenser de Lladó

Egipte copte o Síria o Constantinoble
Segles VI - VII
Bronze fos i estampat
11 x 17 x 15 cm
Provinent del cementiri de Sant Feliu de Lladó (Alt Empordà)
MEV 3746

Objecte litúrgic destinat a cremar l'encens dins dels temples i a difondre, alhora, el seu perfum durant les celebracions de les funcions de la sagrada litúrgia d'acord amb l'antiga tradició de l'església cristiana. Estructuralment mostra una forma de contenidor de cos hexagonal, sense tapadora, sostinguda per una cadena de tres trams d'anelles dobles, muntada sobre el dors d'ocells simètrics afrontats, que s'uneixen en una anella circular central, més gran, i per sobre s'ajunten en una sola gran anella per penjar-la o fer-la oscil·lar en repartir l'encens. Les cares planes del prisma presenten cercles concèntrics i punts rodons als angles entre pisos motllurats, i se sostenen sobre tres peus de lleó. Per la seva forma, el metall i la tècnica emprada en la seva factura, així com per l'ornamentació que presenta, aquest objecte mobiliari pot considerar-se vinculat amb la difusió comercial mediterrània de les arts àuliques bizantines entre els segles VI i VII.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi