Compartir
269
Cresteria del baldaquí d...
Sala 22


Romànic

Anònim

Cresteria del baldaquí de Sant Martí de Tost

Tallers de la Seu d´Urgell
Mitjan segle XIII
Fusta de pi roig, policromia al tremp, estuc i colradura
187 x 26,5 x 8 cm
Provinent de l'església de Sant Martí de Tost, Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
MEV 5166

Cresteria de baldaquí d'estructura rectangular, acabada a la seva part superior per onze arcs retallats. Presenta una gamma cromàtica reduïda i en destaca l'ús alternat de dos colors, el vermell i el blau. El fons de la composició és treballat en estuc creant un efecte "martelé", aconseguit mitjançant un puntejat de guix que imita els repussats d'orfebreria. El fons era originàriament colrat sobre plaques d'estany (encara se'n conserven restes). L'escena que s'hi representa és la del Sant Sopar. Jesús presideix la taula amb cinc apòstols a cada banda, albergats cadascun per un arc, excepte Jesús, que comparteix l'espai amb sant Joan que se li reclina sobre el pit (Joan 13, 23-24), i Judes, que apareix en un registre inferior, situat a la part oposada de la taula. La resta dels apòstols, en plena celebració eucarística, mengen, alcen ganivets i copes i prenen el pa i els peixos. Tot i que en els relats dels evangelis canònics sobre la celebració de l'Últim Sopar es coincideix en l'evocació de la figura del traïdor que seu a la taula, és l'evangelista Joan el que ens ho descriu tal i com ho veiem representat en l'escena d'aquesta cresteria, en la qual Jesús identifica Judes com a traïdor, dient: «És aquell per a qui jo sucaré un mos i l'hi donaré» (Joan 13, 26-27). Aquesta cresteria, que anava acoblada a la part superior de la biga davantera del baldaquí de Tost mitjançant clavilles de fusta, fou realitzada posteriorment per substituir l'antiga. Va ingressar al MEV l'any 1917.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi