Compartir
277
Marededeu «Espona»
SalaRomànic

Anònim

Marededeu «Espona»

Catalunya (Cerdanya?)
Segle XIII
Fusta d’àlber blanc tallada i policromada
72 x 26 x 15 cm
Procedència desconeguda
MEV 9692

L’escultura presenta Maria asseguda al tron amb el Nen damunt el genoll esquerre. A diferència d’altres marededeus romàniques catalanes, aquesta ha conservat una policromia antiga consistent en túnica vermella, mantell blau, vel blanc i una corona colrada amb imitació de pedreria, al dessota de la qual se n’entreveu una altra, amb els rostres d’un rosat més viu, túnica verda, mantell vermell i vel blanc amb vores vermelles. Res no impedeix que ambdues capes pictòriques siguin medievals o fins i tot romàniques. El mantell en forma de casulla és una singularitat iconogràfica que assenyala la identificació de Maria amb l’Església o amb el prevere, que se la posa per a celebrar la missa. Aquest tret s’ha relacionat amb la Reforma Gregoriana i també amb el desenvolupament del culte a Maria als segles XI-XIII, moment en què aquesta mena d’imatges van proliferar arreu d’Europa. La talla va ingressar al Museu Episcopal de Vic l’any 1958 com a part del llegat de Jaume Espona. No sabem quin és el seu origen, però les semblances amb certes imatges del bisbat d’Urgell i concretament cerdanes, com per exemple la marededeu d’Ix, podrien indicar que fou obrada en un taller de la Cerdanya.