Share
12 April 2013 - 27 October 2013

Facies fidei. Artistic expressions of Christian faith in medieval Catalonia

Moltes Obres d'Art Van medievals elaborats Ser, en funcions d'acordar amb la litúrgia cristiana i la teologia, és a dir, per a su Ús com 1 eines o el Teló De Fons per al culte. Per tal d'Entendre completament aquests Objectes, calç considerar su Ubicació original, i la Funció, aixi com el material de seu, Qualitäts estilístiques i estètiques. Catalunya És Un País Que És ben coneguda per haver preservat Una importants cuantitat d'Obres d'Medievals Excepcionals creades art per un AQUEST proposit religios. Cristiana són peixos d'Evidència de Segles crucials de la Història de Catalunya il 'Estreta relació qualit del País amb l'experiència de la Fe. Com una part de l'Any de la Fe, el Museu Episcopal de Vic li ofereix resum AQUEST dels obris d'art Seves Romànic i Gòtic. El Diàleg, que estableix ofereix peixos Excellents d'Altres Col·leccions d'pertanyents art a l'Església a Catalunya, pretén ficar al llit el sense missatge i la identitat espiritual de català Art Sacre medieval a l'actualitat.

Download in PDF