Compartir
Del 12 de abril al 27 de octubre de 2013

Facies fidei. Expresiones artísticas de la fe cristiana en la Cataluña medieval

Moltes Obres d'art medievals eren produïdes bany Funció De La Litúrgia I de Cristianes La teologia, és practicable de, com o Instruments escenografies Destinats a culte. Per Una Comprensió completa de AQUESTS Objectes, de Les Seves Qualitäts: A mes Materials, estilístiques i estètiques, hi ha de tenyir compte Quant ÉS L'DISPOSICIÓ i Funció originals. Catalunya És Un País busqui Conegut per Haver conservat Una cuantitat importants d'obres d'art medievals Excepcionals creades amb aquesta religiosa Finalitat. És Cristiana POT Dir que és Tracta de Testimonis de UNS Segles crucials en la Història de Catalunya i de su íntima vinculacions amb la vivència de la fe. El Museu Episcopal de Vic, al marc de l'Any de la Fe, ens Proposa aquesta lectura Paragraf SEUS obres d'art Romànic i Gòtic. El Diàleg amb estableix Peixos Nostres extraordinàries procedents d'Altres Col·leccions Artístiques de l'Església a Catalunya pretèn Fer Arribar Aletes Els Dies El Missatge i la Identitat Espirituals de l'Art Sacre català medieval.

Descargar en PDF