Partager

Les meves obres preferides

Les obres que m'interessen més del museu són de la col·lecció d'arqueologia. En un espai petit hi han representades diferents cultures de la mediterrània: egipcia, grega, romana.. i al seu costat hi ha peces molt interessants d'arqueologia ausetana.