Per què Noruega i Catalunya?

J. VERDAGUER I M. SUREDA 
Com és que aquest mobiliari litúrgic medieval només s’ha conservat en abundància a Noruega i a Catalunya? No hi ha una sola raó.Es tracta d’una combinació de motius que, en essència, són els mateixos, però que en un lloc i en l’altre s’han concretat de maneres diferents, per raons històriques, religioses, culturals i geogràfiques.
Per començar, en totes dues regions es pot parlar d’un cert aïllament geogràfic. Molts dels indrets d’origen de les obres, amagats als fiords de la retallada costa noruega, a les valls pirinenques o a la Catalunya interior, van quedar a resguard de guerres o saquejos. A més, per les mateixes raons, els llogarets apartats tant de Noruega com de Catalunya no van gaudir del mateix dinamisme econòmic i artístic que altres localitats i regions veïnes en època del renaixement o del barroc. A Noruega, la unió amb Dinamarca i Suècia a finals del segle XIV va marcar un període de declivi i de pobresa; a Catalunya sí que hi hagué una gran difusió, per exemple, de l’art gòtic o barroc, però això no va representar sempre la destrucció del patrimoni anterior. Les raons religioses també tenen un pes molt important: a Noruega la reforma protestant implantada al segle XVI fou de tipus luterà, i per tant no va comportar destruccions massives d’imatgeria d’altar, com sí que succeí en països on en algun moment va triomfar la tendència calvinista, com per exemple Holanda, Anglaterra, Suïssa o moltes parts de França. Catalunya, en canvi, va romandre catòlica, i això va ajudar al fet que no poques imatges continuessin dedicades al culte (algunes encara ho són avui) i molts frontals, malgrat haver quedat en desús a causa de renovacions, no fossin destruïts.

Més tard, a partir del segle XIX tot i que amb ritmes diferents, tant a Noruega com a Catalunya o als Països Baixos es fundaren museus on aquests béns han pogut ser conservats fins als nostres dies. Museus com el de Vic, el de Bergen o el d’Utrecht són testimonis de l’interès que en es vivia en aquell temps per l’art medieval. Una fascinació que continua ben viva a inicis del segle XXI, gràcies a xarxes com la de Museus d’Art Medieval d’Europa o a iniciatives com l’exposició «Nord & Sud».

TAMBÉ ET POT INTERESSAR
* Museum Catharijneconvent, Utrecht (enllaç)
* Museu Episcopal de Vic (enllaç)
* Museu Universitari de Bergen (enllaç)

Share