Una marededeu catalana

MARC SUREDA
L’escultura presenta Maria asseguda al tron amb el Nen damunt el genoll esquerre. Aquesta Marededéu va ingressar al Museu Episcopal de Vic l’any 1958 com a part del llegat de Jaume Espona, un dels més refinats col·leccionistes catalans de la primera meitat del segle XX.  A diferència d’altres marededeus romàniques catalanes, aquesta ha conservat gairebé del tot una policromia antiga consistent en túnica vermella, mantell blau i vel blanc, la corona antigament colrada amb imitació de pedreria. Tanmateix, una acurada exploració visual revela l’existència d’una capa pictòrica anterior: els rostres eren d’un rosat més viu, la Mare de Déu duia túnica verda, mantell vermell i vel blanc amb vores vermelles, mentre que el Nen, vestit segurament amb una túnica blanca decorada en vermell, tenia els cabells no daurats sinó ataronjats. Res no impedeix, però, que ambdues capes pictòriques siguin medievals o fins i tot romàniques.


El mantell de Maria té forma de casulla, una singularitat iconogràfica que diferents autors han interpretat com a signe de la identificació de Maria amb l’Església o més precisament amb el prevere celebrant, que revesteix la casulla per dir la missa. Aquest tret ha estat valorat com a fruit dels postulats de l’anomenada Reforma Gregoriana, un moviment de regularització, independència i enfortiment institucional i simbòlic de l’Església implantat progressivament des de Roma a partir de mitjan segle XI, o també com a resultat del foment del culte a Maria als segles XI-XIII, moment en què aquesta mena d’imatges van proliferar arreu d’Europa.

Desconeixem l’origen d’aquesta talla, però el seu aspecte permet suposar que va ser fabricada al nord de Catalunya. Estilísticament se l’ha relacionada amb alguns exemples del territori del bisbat d’Urgell, com les talles de Cornellà de Conflent o de Gòsol o, més encara, amb imatges de la Cerdanya com les de Targassona o Ix. Si aquestes pistes fossin encertades podrien orientar una procedència cerdana. D’altra banda, que no tingui el darrere treballat permet pensar en una disposició contra el mur o, fins i tot, contra una predel·la o retaule-tabernacle.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR
*  Marededeu «Espona» (enllaç)

Share