Share


Temps de durada
Temps de durada 1:30 h

Preu
Preu 75 € cada activitat per grup-classe / 1,25 € alumne (programa Indika)

Horari activitats
Horari activitats Matins i tardes de dimarts a divendres. Es prega la màxima puntualitat per al bon desenvolupament de l'activitat

Nombre d’alumnes
Nombre d'alumnes un grup-classe (màxim 25 alumnes). Es faran les adaptacions de continguts necessàries a cada nivell.

Informació i reserves
Informació i reserves Tel. 938 869 360 informacio@museuepiscopalvic.com