Compartir
24
Estela funerària amb gue...
Sala 2Arqueologia

Anònim

Estela funerària amb guerrers armats i llop

Lloc d'execució desconegut
Ibèric, segles III - II aC
Pedra rosada del Montseny
95 x 94 x 19 cm
Provinent del Mas Rimbau, Tona (Osona)
MEV 17152

L'estela mostra el caràcter guerrer de les elits ausetanes anteriors a la conquesta romana. S'hi representa una escena figurada emmarcada a ambdós costats per tres motllures de mitja canya verticals que separen tres registres on unes incisions inclinades conformen un motiu d'espina de peix. A l'escena central dos personatges lluiten vestits amb túnica curta i amb un cinturó d'on penja una beina per al punyal. El guerrer de la dreta pren el cap del seu rival i el braç esquerre del vençut potser porta un escut. Tots dos guerrers semblen morir en la lluita, una llança toca el ventre del guerrer de l'esquerra i l'altra el cap del de la dreta. Sota els combatents un llop mira a la dreta simbolitzant el desenllaç de l'acció i el trànsit de la mort en combat. Trobada l'any 1915 en un terreny pròxim al jaciment del Camp de les Lloses, fou restaurada i encastada al Mas Rimbau el 1926 i posteriorment fou traslladada al MEV, on ha sofert dues restauracions més. Aquesta història justifica la pèrdua de diversos fragments originals. El caràcter arcaïtzant de la peça i els paral·lelismes amb esteles de la vall de l'Ebre permeten proposar aquesta cronologia.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari

Més informació