Compartir

Junta de govern

El Museu Episcopal és una institució del Bisbat de Vic amb una Junta de Govern constituïda per representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i el Bisbat de Vic, regida pels estatuts aprovats el 12 de novembre de 1999.

President

Romà Casanova Casanova

Vicepresidents

Natàlia Garriga Ibáñez 
Albert Castells Vilalta
Josep Maria Riba Farrés

Vocals

Santiago Alcolea Blanch
Sonia Blasco Andaluz
Félicien Mbonigaba
Sònia Hernández Almodóvar
Montserrat Orriols Puig
Carles Riera Fonts
Bet Piella Ponts

Antoni Ylla-Català Genís
Josep Ruaix Vinyet

Director

Oriol Picas Riera