Compartir

Mobiliari

El Museu Episcopal de Vic conserva, des dels seus primers temps, una notable col·lecció de mobiliari, encara que malauradament una petita part es va perdre durant la Guerra Civil. Aquesta col·lecció actualment està formada per lipsanoteques, arquetes, caixes i diversos exemplars de mobiliari de diferents èpoques, des del període altmedieval fins al segle XIX.