Compartir
201
Arqueta
Sala 18


Mobiliari

Anònim

Arqueta

Catalunya
Primer quart del segle XIV
Fusta de faig tallada, endrapada, enguixada i policromada al tremp. Ferro forjat
24,5 x 20 x 15 cm
Procedència desconeguda
MEV 4157

Arqueta amb un buc paral·lelepipèdic i tapa a dues vessants. La cara anterior de la tapa està decorada amb l'escena de la Crucifixió: sobre un fons groc decorat amb estels vermells apareix, a la part central, Crist clavat amb tres claus a la creu; Maria, a l'esquerra, amb les mans entrellaçades, i sant Joan, a la dreta, sostenint un llibre amb la seva mà esquerra i recolzant el cap a la mà dreta. Els laterals del buc i la tapa estan decorats amb cassetons (alternant els colors verd i vermell) amb elements de fullatge blanc a l'interior i emmarcats per sanefes grogues perfilades en negre i amb una línia central de color vermell. Els cassetons del frontis del buc, de cromatisme similar als laterals, presenten sanefes amb eixamplaments ovals de color negre. Estilísticament la pintura s'emmarca dins el primer gòtic o gòtic lineal, tant per l'escena, pel que fa al tractament de les figures i els motius del fons, com pel caire de la decoració geomètrica de la resta del moble.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi