Compartir

Renaixement

Al llarg dels primers decennis del segle XVI, els nostres pintors, de formació bàsicament gòtica, van renovar el seu llenguatge a partir de l'assimilació de models i elements de procedència o filiació flamenca, germànica i italiana. El taller que va protagonitzar la pintura a Vic va ser iniciat per Joan Gascó, d'origen navarrès, molt ben representat a la Sala XII.