Compartir

Compartiment de retaule amb sant Pere

Gòtic

Anònim

Segon terç del segle XV

Localització icon

Des de la Baixa Edat Mitjana se sol representar sant Pere no només amb les claus, sinó amb els ornaments pontificis: alba blanca, estola i capa vermelles i triple tiara. La condició papal es rebla ací fent seure el sant en un tron sumptuós i posant-li al costat dos cardenals amb hàbits respectivament blaus i verds (potser un representa un prelat en temps de quaresma o de dol, i l’altre un patriarca) i amb barrets d’aquests mateixos colors, tot i que en realitat el capel cardenalici sempre és de color vermell. Al catàleg de l’exposició vigatana de 1868 hi consta una pintura amb aquest tema procedent de l’antic retaule major de Sant Pere de Torelló, segurament la mateixa que Antoni d’Espona diposità al Museu del Cercle Literari de Vic el 1880 i que tretze anys més tard el catàleg del MEV titllava d’obra germànica, segons aleshores es deduïa del luxe decoratiu. De fet el fons gofrat i daurat s’adiu als gustos del país d’ençà que va irrompre la moda flamenca, a partir del segon terç del segle xv. Post havia atribuït aquesta taula al Mestre d’Olot (per a alguns el gironí Miquel Torell), personalitat artística que, segons altres investigadors, abasta obres massa diferents. L’any 2017, però, Sílvia Mancebo exhumà una àpoca de 1443 per la qual es pagava a Joan Vicenç, pintor natural de Perpinyà i resident a Amer, trenta florins d’or com a part del preu d’un retaule per a l’església parroquial de Torelló. Encara que no es pugui assegurar que Vicenç, desconegut fins al moment de la troballa, sigui l’autor de la taula ni que l’església destinatària del retaule fos exactament la de Sant Pere de Torelló, sens dubte la dada il·lumina l’acció d’un mestre (o taller) amb connexions a banda i banda dels Pirineus en el context del segon gòtic internacional que, almenys, forneix un bon context per a la comprensió d’aquesta obra i que suggereix vies per a l’esclariment de la personalitat (o personalitats) del Mestre d’Olot.

Marc Sureda i Jubany

Llegir més

Localització

Sala10 ,Planta0

4 Romànic

5–6–7–8 Gòtic

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Segon terç del segle XV

Material

Pintura al tremp sobre fusta

Dimensions

164 x 110,5 x 10,5 cm

Procedència

Sant Pere de Torelló (Osona)

Número d’obra

MEV 788