Compartir
228
Arqueta dels Sants Màrti...
Sala 19Orfebreria i metall

Anònim

Arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu

Catalunya
Finals del segle XVII - principis del segle XVIII
Plata fosa, calada, repussada, cisellada, puntejada i daurada
34 x 35 x 23 cm
Provinent de la parròquia de Santa Maria de Manlleu
MEV 16638

En l'actualitat l'arqueta dels Sants Màrtirs, provinent de la parròquia de Santa Maria de Manlleu, conserva únicament les planxes d'argent que, a manera de cobertura, s'adaptaven a l'arqueta de fusta en forma de sepulcre on es custodiaven les relíquies, sempre closes i segellades, segons els costums, iniciats cap a la setzena centúria, entorn de l'autenticitat de les restes dels sants i de la seva conservació i custòdia. En conseqüència, per a la seva exposició en armaris o altars o per portar-les en seguicis processionals es disposà d'unes estructures sumptuàries que només tenien costats i sostre, que eren una mica més llargues, amples i altes que les arquetes de fusta o les de fusta folrada d'argent. Formalment, la seva estructura de caràcter arquitectònic és encara una pervivència de les formes gòtiques del segle XIV, amb la inclusió de la coberta bombada utilitzada vers el segle XVI; però la tendència ornamental de cresteries, poms, imatges, cisellats i embotits florals, sanefes d'òvuls, llorers, acants, tornapuntes i perlats pot incloure's dins de les derivacions de les maneres pròpies dels tallers barcelonins de J. Perutxena i F. Via. Mostra en diferents punts de les superfícies planes el punxó de l'obrador de Vic, precedit d'una creu i disposat en rectangle.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi