Compartir
270
Biga del baldaquí de San...
Sala 22Romànic

Anònim

Biga del baldaquí de Sant Martí de Tost

Tallers de la Seu d'Urgell
Vers el 1220
Fusta de pi roig, policromia al tremp, estuc i restes de colradura
378 x 18,2 x 8,5 cm
Provinent de l'església de Sant Martí de Tost, Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
MEV 5166

Biga davantera de baldaquí que combina les tècniques de la policromia al tremp i l'estuc. La part central està feta en relleu de guix, i presenta cinc lleons passants inscrits en medallons, que s'alternen amb motius estrellats circumdats per una orla perlejada. Als costats, que són pintats al tremp, hi ha representades un seguit de figures, algunes reals i d'altres imaginàries, en actitud d'enfrontament, cadascuna inscrita dins d'un cercle vermell sobre fons blau. A l'esquerra, trobem les figures d'un ós ferotge que s'enfronta a un guerrer amb espasa i llança i un centaure que assageta el brau de Crist. A la dreta, una sirena que s'agafa la cua al costat d'una "grylla" amb cap humà i potes de cabra; i una grua negre amb l'ala blanca que gira el coll tot encarant-se a un arquer. Aquestes figures fantàstiques s'inspiren en els bestiaris medievals que les descriuen amb atributs i característiques humanes. Aquí són representades en actitud d'enfrontament, simbolitzen la lluita entre les forces oposades del món, entre el Bé i el Mal. I al centre, el lleó, el símbol cristològic del Crist Jutge. Les parts posterior i inferior de la biga tenen una decoració geomètrica en ziga-zaga que al darrere es combina amb línies reticulades. La part superior no presenta policromia. Aquesta biga frontal anava fixada a l'arc triomfal del presbiteri i sostenia la taula del baldaquí juntament amb dues bigues laterals ancorades a la conca absidal, desaparegudes durant la Guerra Civil. Coronava la biga la cresteria amb l'escena del Sant Sopar de cronologia posterior. Va ingressar al MEV l'any 1917.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi