Compartir
61
Frontal d'altar de Sant ...
Sala 4Romànic

Anònim

Frontal d'altar de Sant Andreu de Sagàs

Tallers de la Seu d'Urgell
Segon quart del segle XII
Pintura al tremp sobre fusta de cirerer
100 x 171,5 x 6,5 cm
Provinent de l'església de Sant Andreu de Sagàs (Berguedà)
MEV 1615

Per bé que ja des del primer catàleg del Museu Episcopal publicat l'any 1893 es donés com a procedència d'aquest frontal un lloc imprecís situat al terme de Capolat, al Berguedà, el cert és que dos laterals d'altar conservats al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona documentats amb certesa com a procedents de Sant Andreu de Sagàs formen amb aquest frontal d'altar un únic conjunt. Des d'un punt de vista estilístic, especialment pel que fa a l'ús molt marcat de la línia negra per perfilar les figures així com els trets fisonòmics molt característics de les cares, podem dir que ens trobem davant d'un mateix artista. El seu art és proper al pintor de tradició popular que va fer els frontals de Sant Martí de Puigbò i de Sant Llorenç Dosmunts. Aquest frontal d'altar està presidit per la figura del Crist pantocràtor beneint amb la mà dreta i amb el llibre amb el monograma IHS a la mà esquerra. Està envoltat pels símbols del Tetramorf –sant Joan, sant Marc, sant Mateu i sant Lluc. En els quatre compartiments s'hi representen les següents escenes i llegendes de la vida de sant Andreu: el sant portat a la presó, el procònsol Egees ordena la crucifixió del sant, la mort d'Egees i la crucifixió de sant Andreu, i un grup de dones i dos infants enfilats contemplen la mort del procònsol.


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic