Compartir
76
Majestat de Sant Boi de ...
Sala 4Romànic

Anònim

Majestat de Sant Boi de Lluçanès

Tallers de Vic
Segona meitat del segle XII
Fusta d'alba amb restes de policromia
109,5 x 109,5 x 19 cm
Provinent de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès (Osona)
MEV 9723

La iconografia del Crist en Majestat prové molt probablement del text de l'Apocalipsi que descriu la visió de Jesucrist triomfant, vestit amb la túnica, vingut a la terra per salvar la humanitat. Està a la creu on sol haver-hi representades les figures de la Mare de Déu i sant Joan, i els símbols dels evangelistes als extrems. Aquesta representació iconogràfica va ser molt popular al Rosselló i a la resta de Catalunya; de fet, segons mossèn Gudiol es té constància que a la Catedral de Vic es va venerar una Majestat fins al segle XVIII. El Crist en Majestat MEV 9723, malgrat que prové de la parròquia de Sant Boi de Lluçanès, podria haver estat originàriament a Sant Salvador de Bellver, on es va fundar una canònica agustiniana vers l'any 1110. Va vestit amb la túnica "manicata" de mànigues llargues, i presenta moltes semblances amb la famosa majestat Batlló, conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i amb la majestat de Beget, conservada "in situ".


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic

Més informació