Compartir
90
Pintura mural amb l'esce...
Sala 5Romànic

Anònim

Pintura mural amb l'escena del Sant Sopar

Tallers de la Seu d'Urgell
1242 - 1255
Pintura mural (a la calç i al tremp) traspassada a tela
180 x 457 cm
Provinent de l'antiga capella de Santa Caterina de la Catedral de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
MEV 9031

Aquest fragment de pintura mural amb l'escena del Sant Sopar decorava originalment la part inferior de la capella de santa Caterina de la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell i va ingressar al Museu l'any 1933. La representació del Sant Sopar s'organitza al llarg d'una taula rectangular amb els apòstols darrere, excepte Judes Iscariot, el traïdor, que està representat al davant i amb el rostre de perfil. Centra la composició la figura de Crist beneint i oferint el pa a Judes, i l'apòstol Joan, al costat dret de Jesús, que dorm plàcidament amb els ulls tancats recolzat damunt la taula. Aquest Sant Sopar pertany a un conjunt, avui dispers, format per l'escena del martiri de Santa Caterina, conservat a la Fundació Abegg-Stiftung de Riggisberg, Suïssa, i per l'escena de la disputa i arrest de la santa, conservada al MNAC. La paleta pictòrica del pintor està basada en els colors terra dissolts tant a la calç com al tremp, reforçats amb pinzellades de vermell intens obtingut del cinabri que ajuda a modelar els plecs de les vestidures de molts personatges. La representació del Sant Sopar és un clar exponent de transició entre dos estils: per una banda s'hi veuen algunes característiques del primer gòtic lineal, especialment en les línies que defineixen el contorn dels cossos i en l'augment del dinamisme de les figures i, per l'altra, encara conserva característiques pròpies de la tradició tardoromànica, sobretot amb les derivades de la renovació de l'art del 1200 com els tipus facials diversificats, les llums i les ombres als rostres o les petites transparències als vestits.


Sala 5
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic

Més informació