Compartir
68
Pintures murals de l'abs...
Sala 4Romànic

Mestre d'Osormort

Pintures murals de l'absis de Sant Martí del Brull

Tallers de Vic
Segon quart del segle XII
Pintura al tremp sobre arrebossat traslladada a llenç
786 x 479 x 243 cm
Provinents de l'església de Sant Martí del Brull (Osona)
MEV 9699

De la mateixa manera que en el cas de Sant Sadurní d'Osormort, l'actual presentació museogràfica ha permès exposar per primera vegada la totalitat dels fragments de les pintures murals de l'absis d'aquesta església. L'autor d'aquestes pintures, conegut amb el nom de Mestre d'Osormort atès que també va ser l'autor de les pintures de l'absis d'aquesta església, molt probablement degué tenir el seu taller a la ciutat de Vic, a redós de la Catedral. La conca absidal estava presidida per la figura del Pantocràtor envoltat del Tetramorf, dels quals s'ha conservat gran part de la gran figura del Crist així com fragments de l'àguila de sant Joan i del bou de sant Lluc. A sota de la conca absidal hi ha escenes del cicle de la infància de Jesús: el naixement, l'anunciació als pastors, l'Epifania i la presentació al temple. A les cinc fornícules inferiors hi ha representades escenes del llibre del "Gènesi" amb el cicle de la creació de l'home i el pecat original. Les escenes representades són: la creació d'Adam i Eva, el pecat original, l'expulsió del Paradís, el lliurament dels vestits per cobrir el cos de la nuesa, i Adam i Eva treballant. Malgrat que l'església de Sant Martí del Brull fou consagrada l'any 1062, aquestes pintures murals corresponen al segon quart del segle XII.


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic